Køb billet til: Vraget fra Srd. Havn - om sommerens fund og andre skubsvrag fra Køge


Tidspunkt:22. november 2018,
19:00
Sted:Rådhuskantinen
Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge
Om arrangementet:
Engang i anden halvdel af 1500 årene forliste et fragtskib lidt syd for indsejlingen til Køge Havn. Her blev det ret hurtigt dækket af sand, men kom atter frem i sommeren 2018 i forbindelse med udgravningen til et større boligbyggeri. Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark arbejdede i seks varme sommeruger med udgravning og optagning af de mange stykker skibstømmer. Nu ligger tømmeret i vandfyldte containere og bliver taget op et for et for at blive undersøgt og dokumenteret.
Det var imidlertid ikke første gang, der blev fundet skibsvrag ved Køge. Da man i sin tid gravede ud til den nuværende, moderne havn, dukkede der flere vrag op.
Foredraget handler om udgravningen og de seneste resultater af undersøgelserne af skibet fra stranden, men kommer også om ad historien om vragene i havnen.