Køb billet til: RØDKILDE HØJSKOLE OG MIDDAG


Tidspunkt:12. oktober 2017,
17:00
Sted:Møns Museum
Storegade 75, 4780 Stege
Om arrangementet:
EN FORTÆLLING OM STIFTERNE AF RØDKILDE HØJSKOLE FREDE BOJSEN OG KAREN ANKER SAMT JUTTA BOJSEN-MØLLER, KVINDESAGSFORKÆMPER OG HØJSKOLEMOR

Rødkilde højskoles fine bygninger i gotisk stil stod færdige i 1866. Den egentlige giver var Karen Anker, der kom fra en rig godsejerslægt i Norge. Hun giftede sig i 1865 med Frede Bojsen, præstesøn fra Stege. Sammen byggede de Rødkilde Højskole for Karens fædrenes arv. Men i august 1866 - en måned før højskolen stod færdigbygget - døde Karen Anker i barselsseng. I alt boede hun på Møn i kun halvandet år, men alligevel fik hun et helgenagtigt eftermæle, og blev kaldt for ”Møns dronning Dagmar. Enkemanden Frede Bojsen kaldte højskolen for ”Karens højskole”.

Oplægsholder Jutta Bojsen-Møller vil fortælle om Karen Anker og Frede Bojsen, der blev en kendt højskolemand og venstrepolitiker. På Møn blev han den lokale konge, der også skrev øens historie. Det er også Frede Bojsen, der er giveren af Folketingets trefløjede talerstol: en tusindår gammel egekævle, som blev taget i brug i 1918, samme år kvinder for første gang blev valgt ind i det høje ting.

Fredes søster og oplægsholderens egen oldemor, Jutta Bojsen-Møller, var i en kort årrække højskolemor på Rødkilde, samtidig med hun var formand for Dansk Kvindesamfund og aktiv i kampen for stemmeretten. Hun var en karismatisk og dynamisk kraft på skolen, og deltog i højskolelivet fra tidlig morgen til sen aften.

Efter foredraget serveres en lækker middag på museet.